La Junta aprovada en l'Assemblea General celebrada el dia 15 de Novembre de 2019, està constituïda per:

President: Eloi Escolà 
Vice-president:  Marc Salat
Secretari: Imma Grau
Tresorer: Lluís Segarra
Comunicació: Xavier Segarra i Josep Bernabeu
Xarxes socials: Mireia Torrens i Sara Massons
Logística: Albert Solé i Josep Maria Garriga
Vocals: Mariona Pastó, Jordi Cos i Sergi Badia